Благодаря ви, читатели!
Благодарение на всички вас, които си купихте “Цар сред царете. Воин сред воините”, без да използвате кода за намаление, успяхме да намерим и откупим оригинален пилотски знак от Третото Българско царство и да отлеем двайсет бронзови копия. С тях стартирахме операция “Върнати криле”.
Както вече видяхте, върнахме крилете на генерал-майор Стоян Стоянов, а през изминалата седмица го направихме и с Димитър Списаревски и Чудомир Топлодолски. Предстои ни да поемем на път из България и да посетим, почистим и, за съжаление, на места дори да възстановим гробовете на още няколко български орли.
Благодаря ви за подкрепата.
Юнаци, лека нощ 🇧🇬